DDÚ, ZŠ a ŠJ Bohumín – Šunychl 463

Ředitel:               Mgr. Patrik Ohnheiser
Sekretariát:   . .. tel.: 596 013 711
………………….       e-mail: posta@ddu.cz
Sociální prac.:    Pavla Švancarová, DiS.      596 011 377
Účetní:                Kristina Fichnová                596 014 771

IČ: 62331264
DIČ: CZ62331264
Bankovní spojení: 634791/0710
ID datové schránky: ef4tvf2

Ochrana osobních údajů

Správce: Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna Bohumín – Šunychl 463
jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 – Nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jako “GDPR”).

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Dr. Ing. Luboš Sychra
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5,
Praha 1
E-mail: gdpr@msmt.cz
Tel.: 234 814 303

Odloučené pracoviště Hájkova

tel.: 596 133 371
e-mail: posta@ddu.cz
Vedoucí odloučeného pracoviště: . Mgr. Martin Ryba  777 528 254
ID datové schránky: ef4tvf2

Kontaktní formulář Bohumín

Odesláním formuláře souhlasíte s poskytnutím osobních údajů.

Kontaktní formulář Ostrava

Odesláním formuláře souhlasíte s poskytnutím osobních údajů.

Menu